• دشمن ره به جایی نخواهد برد همانگونه که در این چهل سال، با انواع و اقسام توطئه‌ها بجائی نرسیدند و مردم ما بازهم برای چهلمین بار بیداری و آمادگی خود را در #۲۲بهمن نشان خواهد داد.
    #می_آیم_چون