• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/20 ساعت 22:28

    کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در دوحه قطر: ایران آماده گفت وگو و همکاری در حوزه‌های مختلف با تمام کشورهای منطقه است. ‌