• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/11/19 ساعت 21:23

    هیچ گاه به #آمریکا اعتماد نکردیم
    سارا معصومی
    #جوادظریف چه در زمان مذاکرات هسته‌ای و چه پس از آن همواره در گفت‌گوهای متعدد تاکید داشته که مذاکرات هسته‌ای براساس اعتماد پیش نرفته و بندبند #برجام براساس بی‌اعتمادی نوشته‌شده‌است.نگاهی به برخی موضع‌گیری‌های #ظریف