• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/19 ساعت 14:18

    دادستان کل کشور: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که لازم است دستگاه قضا به حمایت از دولت وارد میدان شود/ دادستان‌های سراسر کشور مسئولیت پیدا کردند در کنار سازمان تعزیرات با پدیده گرانی و احتکار برخورد کنند/ بستن فضای مجازی معنا ندارد، آنچه که ما می‌خواهیم سالم سازی این فضاست.