• محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

    1397/11/19 ساعت 23:10

    #می_آیم_چون دفاع از انقلاب اسلامی وپاس‌داشتِ آن را در #فجر_فاطمی وظیفه خود می‌دانم؛ این انقلاب اسلامی بود که به دیکتاتوری واستبدادشاهنشاهی خاتمه داد، مردم‌سالاری را درکشور نهادینه ساخت و اقتدار و استقلال را برای‌مان به ارمغان آورد!