• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/19 ساعت 14:27

    ظریف: اروپا به تعهدات خودش عمل کند / در صورت مشروط شدن این تعهدات، ایران گزینه‌های متعددی را پیش روی خود دارد./ اروپایی‌ها بهتر است پیش از صحبت در مورد سایر مسائل، به تعهدات دوازده گانه خود عمل کنند/خروج از برجام یکی از گزینه‌های ماست