• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1397/11/19 ساعت 22:40

    اختصاصی روزنامه #فرهیختگان فایل صوتی ازجلسه تفتیش عقایداعضای سازمان #منافقین که هرروزدرمقر این سازمان درآلبانی انجام می‌شودواعضا بایدگناه‌های خود راروزانه به مقامات بالاتر گزارش دهند عملیات‌های جاری یکی از تکنیک‌های درون فرقه‌ای است فایل را در آدرس ذیل گوش کنید @FarhikhteganDaily