• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/19 ساعت 10:26

    چرا امتیاز فروش اینترنتی گوشت دولتی به سایت به روزرسان داده شد ؟ / مدیر سایت در گفت وگو با آی تی ایران می‌گوید به دلیل داشتن سیستم توزیع قوی سازمان پشتیبانی امور دام از ما خواست همکاری کنیم و ما هم پذیرفتیم " https://buff.ly/۲GjyMSC