• ٧سال پیش وقتى این عکس رو از #رغد انداختم١٢سالش بود و پدرش تو #جنگ کشته شده بود. تو یک خونه خرابه با مادرش زندگى میکرد. بخشى از «عقربا» تو حومه #دمشق تازه آزاد شده و خوشحال بود که میتونه بره مدرسه و درس بخونه. حالا نمیدونم رغد به ١٩ سال رسید تا به دانشگاه بره یا … #سوریه