• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/19 ساعت 01:36

    چقدر این میز نقدفیلم‌های جشنواره باحضور #مسعودفراستی #محمدتقی_فهیم #سعیدقطبی_زاده و …خوب هست.یک عده روزنامه نگار باسواد نشسته اند,بی پروا و درست فیلم‌ها را نقد می‌کنند.کاش برای روزنامه نگارهای حوزه‌های ورزشی,اقتصادی واجتماعی هم فضابرای ایجادچنین میزهای نقدی در تلویزیون فراهم شود