• محسن عبدالهی   AbdollahiMohsen@

    1397/11/19 ساعت 18:39

    پذیرش الزامات #FATF شامل تصویب کنوانسیون #پالرمو و #CFT به مانند هر انتخاب دیگری منوط به تصمیم نظام است. با این همه، بخشی از حاکمیت باوجود مخالفت صریح با همگرایی بین‌المللی مایل به پرداخت هزینه‌ی مردمی آن نیست! درست به همین دلیل #روحانی این روزها غایب بزرگ جلسات #مجمع است.