• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/19 ساعت 14:29

    خاتمی،امام جمعه موقت تهران: امسال دشمنان شما می‌خواهند چک کنند با این همه فشار اقتصادی باز هم مردم می‌آیند یا نمی‌آیند؛ به کوری چشمشان امسال باشکوه‌ترین راهپیمایی چهل ساله رقم خواهد خورد