• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/18 ساعت 17:45

    #بنی_صدر در گفتگو با الشرق الاوسط در پاسخ به اینکه چه کسی بهترین جایگزین رژیم ایران است؟مجاهدین خلق یا فرزند شاه یاشما؟ گفت: همین بنی‌صدری که جلوی شما نشسته‌. او نخستین رئیس‌جمهوری بود که ملت انتخاب کرد. برخی ازنیروهای اصلاحطلب مرا آلترناتیو یگانه میبینند. دیگه حجت تمام شد : ))