• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/18 ساعت 12:07

    نشست گذرهای فرهنگی با حضور وزیر ارشاد قسمت / صالحی: خیابان‌های فرهنگ و هنر می‌تواند به شادابی و ‌نشاط شهری کمک کند و در عین حال از منظر اقتصادی نیز درآمدزایی و اشتغال را به وجود بیاورد.