• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/11/18 ساعت 09:35

    هفدهم بهمن ٩٧ برایم روزی فراموش نشدنی است. هنگام وداع با همکاران عزیز و ارجمندم در موسسه فرهنگی مطبوعاتی #ایران، ابراز لطف و محبتی که در نگاه شان موج می‌زد شرمنده‌ام کرد. همواره قدردان نجابت و بزرگواری شان خواهم بود.
    برای دوستان و همکاران خوبم و موسسه ایران موفقیت آرزو می‌کنم.