• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/11/18 ساعت 20:45

    #جشنواره_فیلم_فجر و نحوه حضور بازیگران و عوامل فیلم و انعکاس آن در رسانه‌ها، می‌تواند زنگ هشداری برای ضرورت‌های #تغییر در جامعه باشد و مسئولان دولتی، نظامی، حوزوی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری باید بدانند #نظارت_انقباضی آنان، چنین نتایج مثبت یا منفی را در پی داشته است و دیگر هیچ …