• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/18 ساعت 09:30

    شوخی سیاسی باهنر با دولت‌های «#احمدی‌نژاد و »#روحانی"/ ما یک دولتی را در گذشته دارا بودیم که فقط کار می‌کرد ولی فکر نمی‌کرد، اما اکنون دولتی داریم که فکر می‌کند ولی کاری انجام نمی‌دهد، اگر بتوان این دو را مخلوط کرد نتیجه خوبی حاصل می‌شود https://tn.ai/۱۹۴۱۸۳۸