• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/18 ساعت 16:50

    معاون نخست‌وزیر #ایتالیا در حومه پاریس با سران جنبش اعتراضی مردم #فرانسه دیدار کرده و با انتشار عکسی از این دیدار، نوشته: «نسیم تغییر، از آلپ عبور کرده است.»