• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/18 ساعت 21:22

    کشور را از چاله ناکارآمدی دولت به چاه وابستگی به خارجی انداخته‌اند و حالا می‌گویند جمهوری اسلامی مشکل را حل کند. روزی که جیک‌جیک مستون‌تون بود (کمپین تبلیغات ۹۲ و ۹۶) یاد زمستو‌ن‌تون نبود! #سندروم_تاجزاده