• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/17 ساعت 22:51

    سید حسن #نصرالله در «چهل بهار» انقلاب در بیروت: ایران قدرتمند است و اگر جنگی علیه ایران آغاز شود، ایران تنها نخواهد بود زیرا ما و سرنوشت ما و مقدسات و اسلام ما به این مسئله گره خورده است.