• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/17 ساعت 11:53

    نودویکمین دوره مراسم جوایز سینمایی #اسکار #مجری ندارد. این رویداد در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
    سابقه برگزار شدن اسکار بدون مجری به سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد. در آن زمان آلن کار تهیه‌کننده مراسم تصمیم گرفت مراسم را بدون مجری برگزار کند تا فضای بیشتری برای حضور #ستاره‌ها فراهم کند.