• میثم زرگرپور   MZargarpour@

    1397/11/17 ساعت 14:33

    عبارت «شاگرد مغازه» رو برای پیدا کردن یه عکس برای یکی از پرزنتیشن‌هام گوگل کردم.

    ۹۰٪ عکس‌هایی که نشون میداد، دستِ دستبند زده و کاردِ خونی بود و خبرِ اینکه شاگرد فلان مغازه دزدی کرد و اون یکی صاحب کارش رو کشت.

    #دانش