• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/17 ساعت 16:22

    اصلاح ساختارها به‌معنای اعمال احکام برنامه ۵ساله و بودجه سالیانه‌ است که در آن مجموعه‌ای از تدابیر درباره ادغام‌ها، تعدیل‌ها، اخذ مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی و … وجود دارد و سال‌هاست اجرایی نشده.