• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/17 ساعت 22:27

    رقابت تنگاتنگ اوبر و کریم در بازار تاکسی اینترنتی خاورمیانه / ناظران انتظار خریده شدن کریم توسط اوبر با حدود ۳ میلیارد دلار را دارند https://buff.ly/۲RJ۸gTX