• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/17 ساعت 16:51

    رییس‌جمهوری: حتی اگر دغدغه امریکا در منطقه برای اسراییل است، باید بگوییم تا مردم فلسطین به سرزمین‌های خود بازنگردد، امنیت تامین نمی‌شود. راه حل منطقه دموکراسی و احترام به آرای مردم است.