• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/17 ساعت 18:31

    چهل سال جان کندید مردم را به آمریکا خوشبین کنید تا دروازه‌ها را باز کنند و شما را در آغوش بگیرند و بابت اخراج شما عذر خواهی کنند. اگر از مردم بپرسید قاسم سلیمانی یا #ترامپ ، چه جوابی خواهید شنید؟ #چهل_سالگی_انقلاب