• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/17 ساعت 16:45

    رییس‌جمهوری: علیرغم اینکه آمریکا تعهداتش را زیر‌پا گذاشت و اروپا هم در اجرای تعهداتش بسیار سست و‌ ناکارآمد بود ما به تعهد خود عمل‌کردیم.