• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/16 ساعت 17:15

    استفاده از ظرفیت #نظام_پزشکی برای حل مشکلات حوزه #سلامت کشور محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی و سرپرست سازمان نظام پزشکی، بر استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی سازمان در جهت حل معضلات و مشکلات نظام سلامت کشور، تاکید کرد. /مهر