• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/16 ساعت 22:16

    منبع این تصویر، کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» بازرگان است. جالب اینکه او در صفحه بعد، شعارهای دیگر امام را نقل و نقد می‌کند که در فرمان مذکور نبوده؛ تازه رفراندوم را هم تغییر موضوع می‌دهد و کنایه که موارد بعدی، در فرمان نیامده و پاسخ نمی‌دهد که سرپیچی‌اش را چگونه توجیه می‌کند.