• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

    1397/11/16 ساعت 23:16

    آقای #روحانی: با شبهه و سوال نمی‌توان با هیچ #سانسور و #فیلتری مبارزه کرد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت.. امروز دوران انسداد گذشته و باید به سوالات با عقل، دانش، کتاب و گفت و گو پاسخ داد/ایرنا لطفا رئیس جمهور محترم بجای حرف درمانی، نتایج #برجام و #طرح_سلامت را به ملت توضیح دهند؟