• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/16 ساعت 12:30

    دریافت #عوارض از #طرح_ترافیک به منظور #درآمدزایی نیست هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره انتقاد برخی از اعضای شورای شهر نسبت به اجرای طرح ترافیک در سال ۹۷، گفت: دریافت عوارض به منظور درآمدزایی نیست و صرف کاهش #آلودگی هوا مورد توجه است. /مهر