• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/16 ساعت 17:00

    روابط عمومی سایت دیوار به رییس پلیس فتا پاسخ داد: آیا بهتر نیست به خاطر عده‌تی سودجو که نزدیک به ۳۰ نفر بوده‌اند، نزدیک به ۲۰ میلیون کاربر دیوار را نگران نکرد؟ / تضمینی وجود دارد با مسدود شدن دیوار این جرایم در جامعه دیگر رخ ندهد