• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/16 ساعت 22:16

    این تصویر حکم نخست‌وزیری مرحوم بازرگان است که ۴۰ سال قبل صادر شد. در این حکم #حضرت_روح_الله به صراحت او را مسوول برگزاری همه‌پرسیِ تغییر نظام سلطنت به #جمهوری_اسلامی می‌کند. بازرگان و دولت او و نهضت آزادی چه کردند؟ در انتخابات رای مخالف دادند و خلاف فرمان عمل.