• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/16 ساعت 14:54

    سانسور تصاویر خشن اینستاگرام راه حلی برای مبارزه با محتوای نامطلوب / اینستاگرام پس از خودکشی یک دختر سانسور تصاویر خشونت آمیزر را در دستور کار قرار داده است https://buff.ly/۲DVkg۱۸