• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1397/11/16 ساعت 04:51

    اگر به نمودار رشد #درامد_سرانه #ایران و #چین دقت کنید خواهید دید که ایران در سال ۲۰۱۸ به درامد سرانه سال ۱۹۷۵ خود رسیده است، اما رشد درآمد سرانه چین به گونه‌ای متفاوت است و از سال ۱۹۷۵ بدین سو همواره رو به افزایش و صعودی بوده است و به درامد سرانه ایران رسیده است
    #GDP