• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/16 ساعت 17:12

    حسن #روحانی در آیین پایانی جایزه کتاب سال ایران: انقلاب ما انقلاب فرهنگی،اجتماعی و سیاسی بود. با یک نوار کاست ما به جنگ تمام رسانه‌های قدرتمند شاه رفتیم. اگر به جناح و حزبی علاقه داریم با رقیب حرف بزنیم نه اینکه جنگ کنیم. سوال را باید پاسخ بدهیم؛با فیلتر به سوال نمی‌توان پاسخ داد