• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/16 ساعت 00:26

    جدیدترین مشکل تحریم‌ها در حوزه برق خودش را نشان داده است. وزارت نیرو به شدت دچار کمبود کنتور برق شده و نمی‌تواند نیاز مشترکان جدید را برطرف کند.