• علیرضا وهاب‌ زاده   Alireza_Vahabza@

    1397/11/15 ساعت 16:57

    درخواست روحانی برای هشتک‌سازی علیه جامعه پزشکی: یک بار هم هشتگ درست کنیم برای مبارزه با داروهایی که لازم نیست و زینت النسخه #پزشکان هستند. وقتی شاگرد اول کابینه‌ت رفوزه میشه و می‌افتی دنبال مقصر‌سازی #شکست_طرح_تحول