• چند نکته از سخنان #روحانی در #مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت: ۱. دفاع از طرح تحول سلامت با توجه به این که گفته می‌شود نمکی با آن مخالف است . ۲. #نمکی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت گزینه پیشنهادی قاضی زاده هاشمی بود. با توجه به این که نقش نوبخت در معرفی وی مطرح می‌شود.