• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/11/15 ساعت 10:56

    کشته مرام آقا مجتبای توانگرم . دست شما درد نکنه اقا مجتبای عزیز. رفیق باحال و مشتی و باصفا @motavangar