• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/15 ساعت 09:52

    #روحانی: در ایران پزشک را طوری تربیت می‌کنیم که تزریق #آمپول را خلاف شان خودش می‌داند! در کشورهای پیشرفته دیده‌ام که جراح خودش تزریق می‌کند؛ خودش پانسمان بیمار را عوض می‌کند. این مساله باید از دانشکده‌های پزشکی حل شود