• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/11/15 ساعت 20:30

    مصوبه کمیسیون صنایع برای اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی #دولت_الکترونیکی در کمیسیون تلفیق بودجه رد شد. یادآوری: در لایحه بودجه نیز ردیف قابل توجهی تخصیص پیدا نکرده بود. بر اساس قانون برنامه و بودجه،قانون بودجه نمود اولویتهای سالانه کشور است. آیا دولت و مجلس دغدغه #دولت‌الکترونیکی دارند؟