• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/15 ساعت 16:02

    اسنپ لوگوتایپ انگلیسی را جایگزین لوگوی فعلی کرد / اسنپ همچنین از یکپارچه شدن خدمات شرکتهای دیگر آن مجموعه مانند اسنپ باکس و اسنپ فود در یک اپلیکیشن خبر داد / https://buff.ly/۲DcLdeS