• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/15 ساعت 21:38

    هایزر در تهران در مرحله اول دنبال کودتاست و هم‌زمان سرکیسه‌کردن پهلوی. او هر روز گزارش می‌دهد که چقدر از پول‌های بلوکه شده را آزاد کرده و به حساب‌های آمریکا ریخته. تیر خلاص را بختیار ملعون می‌زند که قراردادهای تسلیحاتی ایران با آمریکا را یک‌جانبه لغو می‌کند.