• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/15 ساعت 08:26

    این رفتار نادرست و قبیله‌گرایانه را متوقف کنید. تا کی خلاف نظر دستور رهبری عمل می‌کنید و خود را انقلابی می‌دانید؟ چرا فراموش می‌کنید اشتباهات پرتاب مُهر در قم و بی‌نظمی در ۱۴ خرداد تهران را؟