• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/15 ساعت 10:01

    هر کس به دلایلی مثل نزدیک بودن به محل کارش محل سکونتش را انتخاب می‌کند. بحث من با جناب ربیعی بحثی ریخت‌شناختی و نشانه‌شناختی بود. تاکید کردم که مردم باهمین نشانه‌ها مثل محل سکونت درباره مسوولان قضاوت میکنند و مسوولان چون مسوولیت پذیدفته‌اند ملزم به رعایت نشانه‌ها هستند. #جهان_آرا