• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/15 ساعت 23:33

    به اصطلاح خبرنگارای همیشه مخالف #کیروش، مدام مردم مردم میکردن و خودشون رو بلندگوی مردم جا میزدن؛ کاش وقتی میخوایم مثل علامه‌های دهر تحلیل کنیم، کمی، فقط کمی از اونچه در جامعه میگذره اطلاع داشته باشیم