• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/11/14 ساعت 00:20

    #زهرمار فیلمی بد و کاملا ناکام است.اما الان می‌خوام درباره شمایل فرهنگی این فیلم بنویسم تاچرخش سیاستگذاری‌ها در سینما را بهتر بفهمیم:
    ۱-شخصیت اصلی فیلم یک #مداح به نام حاج حشمت تهرانی ( سیامک انصاری) است و نه یک #روحانی .
    ۲- هرجامشکلی پیش می‌آیدافرادسراغ این #مداح می‌روند #رشتو