• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/11/14 ساعت 00:26

    ونه #روحانی. چون در این فیلم هیچ روحانی دیده نمی‌شود. ۳- حاج حشمت کاندیدای شورای شهر می‌شود و برای تبلیغات نیاز به یک آیکون دارد. به همین دلیل علامت «انگشت کوچک و‌انگشتری » به او پیشنهاد می‌شود.چون می‌گویند بایداز علامت آشنای عبور کرد.اما او نمی‌پذیرد!! ۴- همسر حاج حشمت #رشتو