• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/14 ساعت 09:54

    در فرانسه بعد از افزایش کشته‌ها به ۱۲ نفر، در همان حوالی موزه لوور، پرچم اتحادیه اروپا توسط معترضان به آتش کشیده شد. #Paris